Опазването на околната среда е първостепенен проблем за здравето на човека и икономическото развитие. Масово живеем по начин, който разрушава основата на нашето съществуване. Защо обаче си заслужава да рециклираме ?

Рециклирането защитава екосистемите и дивата природа

Рециклирането намалява въглеродните емисии

Рециклирането спестява енергия

Лиценз

Марица Полимер ООД е една от водещите компании в рециклирането на пластмаса на българския пазар. Въз основа на принципите за опазване на околната среда, ние помагаме за намаляването на отпадъците от полипропиленови биг бегове.

Полипропиленов регранулат

Регранулатът, който Марица Полимер ООД произвежда, е продукт от рециклирането на полиппропиленови биг бегове. Приложим в производството на разнообразни пластмасови изделия, по различни технологии.

Показател            Метод        Цвят: Сив

Плътност              ISO1113         905-915 kg/м3

Индекс на           ISO1183      9-12 гр/10 мин

стопилка

(230°/2,16кг)

Насипно тегло                       500-520 кг/м3

Показател          Метод        Цвят: Черен

Плътност           ISO1113         905-915 kg/м3

Индекс на        ISO1183       9-12 гр/10 мин

стопилка

(230°/2,16кг)

Насипно тегло                      500-520 кг/м3

Краен Продукт

ЕКИП

wyang@mpol.bg
0889889765

Ванг Янг
Управител

wyang@mpol.bg
0889889765

asadakov@mpol.bg
0885263444

Аян Садъков
Мениджър продажби

asadakov@mpol.bg
0885263444

sshakir@mpol.bg
0885767877

Севгин Шакир
Финансов мениджър

sshakir@mpol.bg
0885767877

Адрес

Южна индустриална зона 5
гр. Пловдив

Работно време

производство: 24/7
офис: 08:00 - 17:00

Телефон за връзка

+359 886 119 643